Bejelentés


Diósjenő misztikuma Aki keres talál!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Drégelyvár misztikája

Drégelyvár misztikája Drégelyvár misztikuma Drégelyvár híres kapitányát Szondi Györgynek hívták. Ha e név jelentését keressük, rögtön feltűnik egy lehetséges magyarázat. A D-T hang egy kategóriába tartozik, egymásnak váltópárjai lehetnek, így a Szondi és a Szent szó egymásba átalakulhatnak. Szent György vagy Sárkányölő Szent György lovas szent, a győzelem védőszentje, fegyvere a lándzsa, ünnepe április 24 ősi tavaszkezdő nap, éjszakáján gyülekeznek a boszorkányok. Az "élő állatövi" rendszerben a Kos havának egyik (legutolsó) lehetséges kezdőnapja. A Lókos patak völgye egy belső zárt medencét képez a Börzsöny-Cserhát hegységek előterében. Délről az első települése a területnek Szendehely, keletről Szanda vára határolja, középen van Szente falu. A ló a magyarság ősi szimbóluma, a kínai horoszkópban a nyilas csillagjegy keleti megfelelője. A kos a tavasz, a természet feltámadásának időszaka. A nyilas a kossal az évkörben 120 fokos szög eltérésben van, mindkettő tüzes elemű jegy. A Lókos patak hozzávetőlegesen ilyen szögben ömlik az Ipolyba. Ez a terület a magyarság számára tehát szakrális, szent hely, amelynek" működése" a történetében kiemelkedő fontossággal bír. Ennek megértéséhez ismernünk kell anyanyelvünk titkait, őseink gondolkodásmódját és az asztrológia alapjait. A csillagfejtésre külön felhívnám a kutatók figyelmét, ugyanis az esztergomi főpapok, érsekek, de Mátyás király is képzett asztrológusok voltak. Semmit nem cselekedtek, ami nem állt összhangban a csillagos ég rendjével. Így Szondi György kinevezése drégelyi várkapitánnyá sem volt, még ilyen megfontolások szerint sem ,a véletlenre bízva. Annak az elvnek kellett megfelelnie, ami így hangzik: "ahogy fenn, úgy lenn". A csillagos ég dolgai leképeződnek a földön, a földi dolgokban, eseményekben. Ha Szondi György Szent György útját járja be a földi világban, társa a fehér ló, fegyvere a lándzsa, akkor hová is kell kinevezni várkapitánynak ? Nyilván oda, ahol a sárkány megjelenése várható. Azért a sárkányt győzi le Szent György, mert a kos zodiákus jegy "testisége" a vele átellenben lévő (180 fok) jegy a mérleg, aminek a keleti megfelelője a sárkány. A végzetes napon György a lovait leöli, de " a nagy szép dárda kezeiben vala ". Mit jelent a Drégely név? Rögtön szembetűnik a dereglye szavunk, mint lehetséges azonosítás és ezzel nem is járunk rossz helyen. A dereglye egy meglehetősen ingatag, könnyen billenő jármű, a mérleg szimbólumnak egy lehetséges megidézője. A dereglyét a lápos területeken előszeretettel használták, mert lapos a teste és egy rúddal (dárda ?) lehet tovább-tovább lökni az ingoványban. További azonosítás lehet még a G-K hangváltással a derék szavunk. A derék, csípő az emberi mikrozodiákusban ugyancsak a mérlegnek felel meg. Ha tovább keresünk feltűnik a Drakula név, ami gonosz , vérszívó, elsárkányosodott embert jelent. A latin- germán nyelvekben a drag, dragon ugyancsak sárkány jelentésű, ( a mérleg jegy keleti váltópárja a sárkány). Őseink képzeletében itt az Ipoly-Lókos mocsárvidékén lakott a sárkány, amely időről-időre valóságosan is megjelent. Valószínűleg ettől ijedtek meg a törökök, amikor az előlük a mocsárba rejtőző asszonyok után kutattak. (Van jó sárkány is.) Drégelyvárral átellenben a Börzsöny egyik gerincét Sárkány-törésnek nevezik, (a falutól nem messze folyik a Derék patak is). Tehát a Sárkány hatalmát itt lehet megtörni és erre a legalkalmasabb személy, természetesen, Sárkányölő Szent /Szondi György. Valószínűleg így gondolkodott a váci püspök is, amikor a kinevezését megtette. Török Ali volt Szondi György ellensége, az a sárkány, akivel felvette a kilátástalannak tűnő harcot. A Drégely név a T-D, valamint a K-G hangváltással a Török Aly nevet adja ki. A magánhangzók tetszőlegesen változtathatóak, mert a magyar nyelv sajátossága, hogy a jelentéstartalmak alapvetően a mássalhangzó vázhoz kötődnek, azok a meghatározóbbak. A mássalhangzók pedig, hangzóbokrokba csoportosulnak a hangképzés szájüregbeli helyei szerint. Ez a "hat-alom" rendszer, melynek ismerete adja a nyelv feletti hatalmat: 1. K-H-G 2. M-N-NY 3. L-R-J-LY 4. S-SZ-Z-ZS-C-CS 5. T-D-TY 6. P-B-V-F . A mássalhangzók csak a fenti almokból, egymás között cserélhetők, az almok között nem. A mássalhangzók megduplázhatók vagy felezhetők. (Pl. világ-virág, Gellért-gurult. angyal-magyar, székely-szikla, füst-beszéd stb.) Így tudjuk megérteni, hogy egy rugalmas, rügyező, ágazó-bogazó rendszert alkotnak nyelvünk szavai. Ennek a rendszernek az ismerete vezet el a csodálatos magyar nyelv belső összefüggésrendszeréhez és misztikájához. Érdemes még megemlíteni Török Aly segítőjét is, aki a hegy lábánál lakó varga volt. Ő árulta el a vár gyenge pontját, ahová az ágyúlövéseket irányozva a torony menten leomlott. A varga / virgó-virág/ a szűz csillagjegy megidézője. A szűz kétarcú jegy, melynek negatív, gonosz változata a boszorkány. Az angolban a viragó szó jelentése: női ember-sárkány, boszorkány. Mi történt tehát? Szondi György legyőzte a Sárkányt? Jézus példáját kell szem előtt tartanunk, aki önként vállalt kereszt halálával győzte le a gonoszt. A gonoszt a jósággal, az áldozatvállalással, ha kell a mártírhalállal lehet csak legyőzni. A tűrés, a türelmesség az, aminek ereje van a Sárkány felett, ami végül letöri őt." A türelem rózsát terem". Úgy is mondhatnánk, hogy a kitartás a hazaszeretet ügye mellett mindig meghozza a gyümölcsét. Nem szabad elkeseredni semmilyen helyzetben sem, hanem mindig újra kell próbálkozni a Sárkány legyőzésével. Innen származik a képzet a 6,7, 12 fejű sárkányokról. A magyar nyelvben a törés-tűrés szó egy tőről fakad. A 12 fejű Sárkányt úgy lehet legyőzni, ha a fejeket szépen, sorban, akkurátus türelemmel szabadítom meg a gazdájuktól. A magyar történelem erről szól. Mindszenty bíboros érsek szörnyű megkínzatása és elítéltetése után itt, a környéken raboskodott, majd innen szabadult ki rabtartói bukása után, hogy diadalmenetben vigyék őt a fővárosba. Diósjenő település a Mindenszentek oltalmába van helyezve. Ezt már Marcus Aurélius is megtapasztalta, amikor itt győzte le ellenségeit egy csoda segítségével. A csodában ö azonnal felismerte az Istenek, minden Szentek segítő közreműködését. Szondi György hősies halálával hatalmas példát mutatott az utókornak. Ebből élünk, ebből táplálkozunk és ebből fog feltámadni magyar nemzetünk. Legyünk a hősiesség élő példái, olyanok, mint Balassagyarmat hősei voltak évszázadokkal később 1919 januárjában. Emléküket egy szép szobor őrzi a város főterén (Civitas Fortissima) Nézzék meg, ha arra járnak és találják ki: kit, mit ábrázol ! http://www.youtube.com/watch?v=UzzGfDHY1Zc&feature=related http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h_FJc9WCc1w#!

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!